Mercedes-Benz Omnibusse Werk Mannheim

Over 100 års ekspertise når det gjelder bussbygging