Kjør mer effektivt, bygg mer effektivt

Under utviklingen og konstruksjonen av Arocs ble det gjennomført en lang rekke tekniske tiltak, alle med ett mål for øye: økt effektivitet. Nærmere bestemt mindre forbruk og færre utgifter. Fra første dag og i hele brukstiden.

Med Arocs blir anleggstransporten mer effektiv enn noen gang før. Fordi den sparer der det monner: på forbruket. En vesentlig faktor er sjalteautomatikken Mercedes PowerShift 3, som er standardutstyr i Arocs. Men når det gjelder Arocs, starter effektiviteten lenger foran. Med de trekkvillige Euro VI-motorene, som ikke bare bruker betydelig mindre drivstoff, men i tillegg har vesentlig lengre levetid. Forbruksoptimerte sekundærforbrukere, finslipt aerodynamikk og lav rullemotstand bidrar ytterligere til lave drivstoffutgifter.

Også førerassistanse i form av FleetBoard® EcoSupport (standard) og FleetBoard® bruksanalyse (tilleggsutstyr) hjelper til med å spare drivstoff.

For å senke totalkostnadene har vi i tillegg utstyrt Arocs med lange, belastningsavhengige serviceintervaller og en reparasjons- og servicevennlig konstruksjon. Den økte levetiden til mange komponenter, og ikke minst den eksemplariske påbyggsvennligheten, er også med på å gjøre Arocs mer driftsøkonomisk.

Alt i alt: Arocs bidrar vesentlig til at du kjører enda mer effektivt og lønnsomt, uansett oppgavetype. Hver dag. Og på alle bruksområder i anleggstrafikken.