For mer effektivitet – i dag og i fremtiden

Spesielt utviklet for tung distribusjon

For å øke effektiviteten i tung distribusjon, har våre ingeniører og designere ved utviklingen av Antos lagt stor vekt på økt bærekraft og betydelig reduserte kostnader. I tillegg til førerhusenes meget gode aerodynamikk, den reduserte rullemotstanden og forbruksreduserte tilleggsaggregater, bidrar spesielt de standard Euro VI-motorene og Mercedes-Benz avgassteknologi til lavt drivstofforbruk og dermed til høy effektivitet når det gjelder nye Antos. Dermed tilfredsstiller Antos også kundenes ønske om CO2- og partikkelreduserte transportløsninger.

Mer lønnsomhet – fra første dag

Antos’ høye effektivitet gjenspeiles også i dens påbyggsvennlige konstruksjon. Dette rettferdiggjør dens høye andel av biler med lasteplan i tung distribusjon. Ved valg, montering og tilkobling av påbygg akkurat som ved integreringen av betjeningselementer og displayer. Kort sagt: Alt bidrar til at at Antos kan utføre sine tjenester raskere og billigere.

Lønnsom totalløsning

For at du bedre skal kunne utnytte Antos’ tekniske potensiale, fokuserer vi på et forsterket nettverk av lastebiler og tjenestetilbud: Vi fokuserer på de forskjellige løsninger og tjenester, spesielt avstemt for Antos, som bidrar til spesielt lave totalkostnader og dermed en spesielt lønnsom totalløsning. Disse inkluderer bruk av moderne telematikkløsninger, en omfattende servicekontrakt, attraktive leasing- og finansieringsvilkår med garantert og høye restverdier samt forbruksreduserende opplæring. I hverdagen betyr dette mer lønnsomhet. Fra første dag.