Avslutning etter ca. 1.400 km 26. oktober 2012

Resultat

Testkjøringen

Testforberedelser og samarbeidspartnere

Kjøretøyer og førere