Samtale med ekspert Albrecht Beck

Hr. Beck, du gjør meget stor innsats ved evaluering og dokumentasjon av prøvekjøringen. Hvorfor?

Du så på de tre Ciatroene på fabrikken i Mannheim og før starten i Wiesbaden. Hva betyr dette?

Hva skjer så videre for deg etter start?

Hva slags teknisk utstyr ble brukt?

Hva var for deg som DEKRA-ekspert den største utfordringen med dette?

Hvor presise er de dataene du har registrert?

Når leverte du det endelige resultatet, og i hvilken form?

Bilde over: Dipl.ing (FH) Albrecht Beck, bilsakkyndig for kjøretøyteknikk og ulykkesanalyse, DEKRA Automobil GmbH, filial Mainz i samtale.

Resultat

Testkjøringen

Testforberedelser og samarbeidspartnere

Kjøretøyer og førere