Citaro – maksimal effektivitet

Citaro Euro VI: Tilleggsaggregater spesielt optimert

Prognose: Forbruksreduksjon mellom 4 og 6 prosent

Resultat

Testkjøringen

Testforberedelser og samarbeidspartnere

Kjøretøyer og førere