Sprinter City – sikkerhet fra A til Å

Ved fare

[*] Avhengig av tillatt totalvekt og kjøretøylengde.

[1] Kan ikke leveres på Sprinter City 77.

Noen av assistentsystemene er tilleggsutstyr.

Sprinter City

Høydepunkter

Produktinformasjon