Sprinter Mobility
Standardutstyr (et utvalg)

Det kan ha blitt foretatt tekniske endringer etter redaksjonsslutt. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe tilleggsutstyr er prisnøytralt. Spør derfor din salgskonsulent for Mercedes-Benz Buss for å få vite det aller siste.

Sprinter Mobility

Høydepunkter

Produktinformasjon