Sprinter Mobility – sikkerhet fra A til Å

Ved fare

[*] Avhengig av tillatt totalvekt og kjøretøylengde.

Noen av assistentsystemene er tilleggsutstyr.

Sprinter Mobility

Høydepunkter

Produktinformasjon