Sprinter Transfer
Tilleggsutstyr (et utvalg)

[1] Transfer 23

[2] Transfer 34

[3] Transfer 35

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe ekstrautstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Sprinter Transfer

Høydepunkter

Produktinformasjon