Sprinter Travel
Tilleggsutstyr (et utvalg)

[1] Travel 45

[2] Travel 55

Når det gjelder opplysningene: Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe ekstrautstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Sprinter Travel

Høydepunkter

Produktinformasjon