Nye Citaro LE – sikkerhet fra A til Å
I farlige situasjoner

Frontkollisjonstesten (pendel) iht. ECE R29, for den viktigste mannen i bussen

Pendelschlag

Dør til førerplassen

Citaro LE Euro 6

Høydepunkter

Produktinformasjon