Nye CapaCity – CapaCity L
Utstyrsoversikt

Standardutstyr

Når det gjelder opplysningene:

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe tilleggsutstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Nye CapaCity og

CapaCity L

Høydepunkter

Produktinformasjon