Nye Citaro hybrid
Oversikt over tilleggsutstyr

[1] Citaro K

[2] Citaro

[3] Citaro G

[4] Citaro G - OM 936 h

Når det gjelder opplysningene:

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe tilleggsutstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Citaro hybrid

Høydepunkter

Produktinformasjon