Det beste er:
Ubegrenset komfort

* Kjøretøyets klimaanlegg og kjøleskap er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder en fluorholdig drivhusgass. Henvisningsskilt med detaljert informasjon om kjølemiddeltype er plassert på de respektive enhetene. Vennligst se kjøretøyets instruksjonsbok. For mer detaljert informasjon, se relevant teknisk informasjonsbrosjyre.

Citaro hybrid

Høydepunkter

Produktinformasjon