Standard- og tilleggsutstyr Citaro hybrid

* ved motor OM 936

** ved motor OM 936 h

*** gjelder kun kjøretøyer med ny elektronikkstruktur

[1] Citaro K

[2] Citaro

[3] Citaro G

[4] Citaro G - OM 936 h

Når det gjelder opplysningene:

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe tilleggsutstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Citaro hybrid

Høydepunkter

Produktinformasjon