Nye Citaro hybrid – sikkerhet fra A til Å
Ved en ulykke

Robust karosseri (iht. ECR 66/01)

Citaro hybrid

Høydepunkter

Produktinformasjon