Hver buss koster
Citaro NGT sparer – sparer dobbelt

Grundig testet ved kulde, varme og i høyden

Citaro NGT

Høydepunkter

Produktinformasjon