Citaro NGT og Citaro G NGT
Utstyrsoversikt

Standardutstyr for Citaro NGT og Citaro G NGT

[1] Citaro NGT 2 dører

[2] Citaro NGT 3 dører

[3] Citaro G NGT 3 dører

[4] Citaro G NGT 4 dører

Når det gjelder opplysningene:

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe ekstrautstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Citaro NGT

Høydepunkter

Produktinformasjon