Rikelig med plass for god komfort
Integro – generasjon Euro VI

Rikelig med plass for egne ideer

Alltid totalt sett en god atmosfære

En meget god kjørekultur

SA = Tilleggsutstyr

Integro

Euro VI

Høydepunkter

Produktinformasjon