Lønnsomheten ligger i drivverket
Citaro Ü

Pioneer med Euro VI

Milepæl når det gjelder drivteknologi

Så dynamisk kan lønnsomhet være

Citaro Ü

Høydepunkter

Produktinformasjon