Tourismo
Oversikt over utstyr

Et utvalg

[1] Tourismo

[2] Tourismo M/2

[3] Tourismo M

[4] Tourismo L

Når det gjelder opplysningene:

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe ekstrautstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Tourismo

Euro VI

Høydepunkter

Produktinformasjon