Tourismo K, Tourismo RH / RH M
Oversikt over utstyr

Et utvalg

Kan leveres fra 2015

[1] Tourismo K

[2] Tourismo RH,

[3] Tourismo RH M

Når det gjelder opplysningene:

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe ekstrautstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

Tourismo K

Tourismo RH / RH M

Høydepunkter

Produktinformasjon