Allerede ved påstigning:
Design og komfort for velvære

Her står komfort i sentrum

* Bussens klimaanlegg og kjøleboks er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluorholdig drivhusgass. Informasjonsskilter med detaljert informasjon om hvilken type kjølemiddel som brukes, finnes på de respektive enhetene. For dette, vennligst se kjøretøyets instruksjonsbok. For mer detaljert informasjon, se den relevante tekniske informasjonsbrosjyren.

Nye Tourismo RHD

Høydepunkter

Produktinformasjon