Nye Tourismo
Utstyrsoversikt

Et utvalg

[1] Tourismo

[2] Tourismo M/2

[3] Tourismo M/3

[4] Tourismo L

Når det gjelder opplysningene:

Det kan ha skjedd tekniske endringer etter redaksjonsavslutningen. Dette databladet er kun et utdrag av mulig utstyr. Noe ekstrautstyr er prisnøytralt. Be derfor om sist bindende utgave fra din Mercedes-Benz buss salgskonsulent.

* Bussens klimaanlegg og kjøleboks er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluorholdig drivhusgass. Informasjonsskilter med detaljert informasjon om hvilken type kjølemiddel som brukes, finnes på de respektive enhetene. For dette, vennligst se kjøretøyets instruksjonsbok. For mer detaljert informasjon, se den relevante tekniske informasjonsbrosjyren.

Nye Tourismo RHD

Høydepunkter

Produktinformasjon