Søk

Sikkerhet – en grunntanke

Det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz deler sikkerheten i bil inn i fire faser:

Utfyllende informasjon:

Fase 1: Kjør trygt

Fase 2: Ved fare

Fase 3: Ved ulykke

Fase 4: Etter en ulykke

For å redusere følgeskadene etter en ulykke og gjøre det enklere å berge personene i bilen, kan forskjellige tiltak iverksettes avhengig av ulykkens art og alvorlighetsgrad:

  • Best mulig beskyttelse: Motoren kan slås av automatisk og drivstofftilførselen kuttes.
  • Iøynefallende belysning: Nødblinkanlegget og nødbelysningen i kupeen aktiveres automatisk for å unngå følgeulykker og for å gjøre det lettere å lokalisere en bil som har vært utsatt for en ulykke.
  • Gode rømningsmuligheter: Dørlåsene kan åpnes automatisk.
  • God forbindelse: I tilfelle en ulykke eller tekniske problemer kan Mercedes-Benz' nødanropssystem (inngår i multimediesystemet COMAND Online) automatisk kontakte en nødsentral via en mobiltelefon som er koblet til bilen.

[1] Forutsetter en aktiv internettforbindelse.

Anbefal denne siden