Søk

Miljø – raskere inn i fremtiden

Miljøvennlige konsepter

BlueEFFICIENCY-tiltak

ECO-indikator

Energieffektiv teknologi i B-Klasse

Miljøsertifikat

Verdiene i parentes gjelder for biler med automatgir.

[1] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.

Anbefal denne siden