Sikkerhet - selve grunntanken

Det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz deler sikkerheten i bil inn i fire faser:

Utfyllende informasjon:

Fase 1: Kjør trygt

Fase 2: Ved fare

Fase 3: Ved ulykke

Fase 4: Etter en ulykke

For å redusere følgeskadene etter en ulykke og gjøre det enklere å berge personene i bilen, kan forskjellige tiltak iverksettes avhengig av ulykkens art og alvorlighetsgrad (slik systemet oppfatter dette):

 • Best mulig beskyttelse: Motoren kan slås av automatisk og drivstofftilførselen kuttes.
 • Iøynefallende belysning: Nødblinkanlegget og nødbelysningen i kupeen aktiveres automatisk for å unngå følgeulykker og for å gjøre det lettere å lokalisere en bil som har vært utsatt for en ulykke.
 • Automatisk lufting: I tilfelle kollisjonsputene er blitt utløst, senkes vinduene automatisk.
 • Enkel åpning: Dørene låses opp automatisk etter en ulykke, så det blir enklere for føreren og passasjerene eller redningsmannskapene og åpne dem.
 • Bedre redningsmuligheter: Integrerte kollisjonsfuger mellom skjerm og dør gjør det lettere å åpne dørene etter en frontkollisjon.
 • God forbindelse: I tilfelle en ulykke eller tekniske problemer kan Mercedes-Benz' nødanropssystem automatisk kontakte en nødsentral (via en mobiltelefon som er koblet til bilen).

Fase 4: Etter en ulykke

For å redusere følgeskadene etter en ulykke og gjøre det enklere å berge personene i bilen, kan forskjellige tiltak iverksettes avhengig av ulykkens art og alvorlighetsgrad (slik systemet oppfatter dette):

 • Best mulig beskyttelse: Motoren kan slås av automatisk og drivstofftilførselen kuttes.
 • Iøynefallende belysning: Nødblinkanlegget og nødbelysningen i kupeen aktiveres automatisk for å unngå følgeulykker og for å gjøre det lettere å lokalisere en bil som har vært utsatt for en ulykke.
 • Automatisk lufting: I tilfelle kollisjonsputene er blitt utløst, senkes vinduene automatisk.
 • Enkel åpning: Dørene låses opp automatisk etter en ulykke, så det blir enklere for føreren og passasjerene eller redningsmannskapene og åpne dem.
 • Bedre redningsmuligheter: Integrerte kollisjonsfuger mellom skjerm og dør gjør det lettere å åpne dørene etter en frontkollisjon.
 • God forbindelse: I tilfelle en ulykke eller tekniske problemer kan Mercedes-Benz' nødanropssystem automatisk kontakte en nødsentral (via en mobiltelefon som er koblet til bilen).

[1] Forutsetter en aktiv internettforbindelse.

Anbefal denne siden

C-Klasse

stasjonsvogn

Høydepunkter

Produktinformasjon

Kjøpsinformasjon

Pris fra kr 405 900,-
inkl. frakt og levering Oslo