En rendyrket AMG Performance-modell

Driving Performance. Autentisk kjøredynamikk med typisk AMG-DNA

[1] Angivelse av motoreffekt og dreiemoment i henhold til forordning \[EF] nr. 595/2009 i någjeldende utgave.

[2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (§2 nr. 5, 6, 6a i den tyske forordningen om merking av energiforbruk for personbiler (PKW-EnVKV) i någjeldende utgave. Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.

Anbefal denne siden

GLA

Høydepunkter

Produktinformasjon

Kjøpsinformasjon

Pris fra kr 381 900,-
inkl. frakt og levering

Nye TechCenter

Innovativ teknologi for din Mercedes-Benz.