Sikkerhet – en grunntanke

Det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz deler sikkerheten i bil inn i fire faser:

Utfyllende informasjon:

Fase 1: Kjør trygt

Fase 2: Ved fare

Fase 3: Ved ulykke

Fase 4: Etter en ulykke

For å redusere følgeskadene etter en ulykke og gjøre det enklere å berge personene i bilen, kan forskjellige tiltak iverksettes avhengig av ulykkens art og alvorlighetsgrad:

  • Best mulig beskyttelse: Motoren kan slås av automatisk og drivstofftilførselen kuttes.
  • Iøynefallende belysning: Nødblinkanlegget og nødbelysningen i kupeen aktiveres automatisk for å unngå følgeulykker og for å gjøre det lettere å lokalisere en bil som har vært utsatt for en ulykke.
  • Bedre redningsmuligheter: Integrerte kollisjonsfuger mellom skjerm og dør gjør det lettere å åpne dørene etter en frontkollisjon. Dørlåsen kan dessuten åpnes automatisk, for å gi redningsmannskapene tilgang til personene i bilen.
  • Direkte forbindelse: Med en gang sikkerhetssystemet registrerer en ulykke, kan Mercedes-Benz nødanropssystem sende et automatisk nødsignal via en mobiltelefon som er klar til bruk. Da formidles GPS-posisjonsdata og ytterligere informasjon til Mercedes-Benz-nødsentralen. Deretter opprettes en taleforbindelse.

[1] Forutsetter en aktiv internettforbindelse.

Anbefal denne siden

S-Klasse Coupé

Høydepunkter

Produktinformasjon

Kjøpsinformasjon

Pris fra kr 1 329 900
inkl. frakt og levering