Søk

Sikkerhet – en grunntanke

Det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz deler sikkerheten i bil inn i fire faser:

Fase 1: Kjør trygt

Fase 2: Ved fare

Fase 3: Ved ulykke

Fase 4: Etter en ulykke

For å redusere følgeskadene etter en ulykke og gjøre det enklere å berge personene i bilen, kan forskjellige tiltak iverksettes avhengig av ulykkens art og alvorlighetsgrad (slik systemet oppfatter dette):

  • Best mulig beskyttelse: Motoren kan slås av automatisk og drivstofftilførselen kuttes.
  • Iøynefallende belysning: Nødblinkanlegget og nødbelysningen i kupeen aktiveres automatisk for å unngå følgeulykker og for å gjøre det lettere å lokalisere en bil som har vært utsatt for en ulykke.
  • Automatisk lufting: I tilfelle kollisjonsputene er blitt utløst, senkes vinduene automatisk.
  • Enkel åpning: Dørene låses opp automatisk etter en ulykke, så det blir enklere for føreren og passasjerene eller redningsmannskapene å åpne dem.
  • Bedre redningsmuligheter: Integrerte kollisjonsfuger mellom skjerm og dør gjør det lettere å åpne dørene etter en frontkollisjon.
  • God forbindelse: Ved en ulykke kan nødanropssystemet til Mercedes-Benz forkorte den tiden som går før redningsmannskapene kommer frem til ulykkesstedet. Dataoverføringen foregår per mobilforbindelse via en kommunikasjonsmodul med eget SIM-kort. Nødanropet er dermed uavhengig av mobiltelefonen, som kan være skadet eller utladet.

[1] Forutsetter en aktiv internettforbindelse.

Anbefal denne siden