Søk

Testprosedyren WLTP: Realistisk forbruk for mer transparens

Fra september 2017 sørger WLTP for mer transparens, blant annet ved hjelp av en mer realistisk kjøreprofil. Som følge av den nye syklusen vil de målte verdiene som regel bli høyere.

Testprosedyren WLTP: Mer transparens

Mer dynamisk kjøreprofil

WLTP for alle EU-land

Fra september 2017 Fra september 2018 Fra september 2019 2020
Alle biltyper (personbil) som skal sertifiseres på nytt med tanke på utslipp, kontrolleres i henhold til WLTP. Parallelt med dette beregnes fortsatt et forbruk (i henhold til NEFZ/NEDC) for disse bilene, og i den nærmeste fremtid er det fortsatt dette som vil brukes som rettslig påkrevet informasjon i salgsdokumentene og alle andre publikasjoner. For nye modeller vil det i tillegg, i forbindelse med en test på vei, den såkalte Real driving emission-testen (RDE), kontrolleres at Euro 6-grenseverdiene for nitrogenoksid og partikkelantall, idet det tas hensyn til konformitetsfaktorer, ikke overskrides. Den komplette bilporteføljen er sertifisert i henhold til WLTP. De nye WLTP-verdiene beregnes individuelt for hver enkelt bil, og forventes å bli oppgitt i salgsdokumentene og i alle andre publikasjoner. Utgående modeller vises med forbruk oppgitt etter NEFZ/NEDC. Parallelt med WLTP er det bekreftet for alle nyregistrerte biler at de i forbindelse med en RDE-test ikke overskrider Euro 6-grenseverdiene for antall utslippspartikler, idet det tas hensyn til en konformitetsfaktor. For alle nyregistrerte biler kontrolleres det at de i forbindelse med en RDE-test ikke overskrider Euro 6-grenseverdiene for antall utslippspartikler, idet det tas hensyn til en konformitetsfaktor. Inntil utgangen av 2020 beregnes både WLTP- og NEFZ/NEDC-verdier for alle biler. Fra og med den aktuelle kjøretøysertifiseringen inngår disse verdiene parellelt i bilens papirer. Fra og med 2021 er de beregnede WLTP-måleverdiene de eneste forbruks- og utslippsverdiene for alle personbiler. Bruktbiler er ikke berørt av denne omstillingen, så disse beholder fortsatt sine sertifiserte NEFZ/NEDC-verdier, forutsatt at de ble registrert for første gang før 31. august 2017.

Anbefal denne siden