Søk

Mercedes-Benz mobilitetsprodukter

Mobilo sørger for at du alltid er mobil

Mobilo: Ytelser

Ytelser ved tekniske problemer, små uhell, ulykker og hærverk 2 år fra første registrering, deretter fra service til service opp til 30 år:

 • Transportkostnader tekniker: Transportkostnader til/fra oppdrag dekkes.
 • Hjelp på stedet: Dersom din Mercedes-Benz ikke lenger er kjørbar på grunn av havari eller mindre uhell, sørger vi for hjelp sammen med våre partnere. Servicen på stedet dekker småreparasjoner på inntil 150 euro. Deleutgifter til dekk, batterier og nøkler samt forbruksmateriell dekkes ikke.
 • Bilberging: Dersom du ikke kan fortsette turen i din egen bil på grunn av havari, mindre uhell, ulykke eller hærverk, sørger Mercedes-Benz for at bilen blir fraktet til nærmeste Mercedes-Benz verksted uten utlegg for deg.
 • Overnatting/hotell: Dersom du vil vente til bilen er reparert, og dette ikke kan skje samme dag, ordner Mercedes-Benz gjerne en overnattingsmulighet for deg. Vi dekker overnattingskostnadene, inklusive frokost, for fører og passasjerer på havaristedet i reparasjonstiden, maksimalt tre virkedager.
 • Fly/tog: Som alternativ til erstatningskjøretøy dekker Mercedes-Benz kostnadene med videre- eller hjemreise med fly eller tog. Ønsker du selv å hente bilen hos vedkommende Mercedes-Benz verksted som har reparert den, dekker Mercedes-Benz også reisen dit. Vi dekker inntil 400 euro per person tur/retur.
 • Hjemtransport av bil: Dersom din Mercedes-Benz ikke kan gjøres kjørbar i løpet av tre virkedager, ordner vi retur av bilen til ditt personlige Mercedes-Benz serviceverksted og dekker utgiftene til det. Retur skjer i form av en oppsamlingstransport, så det kan variere med avstand og skadested hvor lang tid dette tar.
 • Organisatorisk hjelp ved ulykker: Ved ulykker og hærverk hjelper vi deg om nødvendig med å organisere skroting av bilen. Dersom ulykken eller hærverket skjer i utlandet, hjelper vi deg også å skaffe bistandsadvokat og tolk.
 • Taxi/sjåfør: Også turen til flyplassen eller jernbanestasjonen er det sørget for. Vi dekker også utgifter til taxi eller offentlig nærtransport med inntil 75 euro. **
 • Erstatningsbil: Dersom du fortsatt ønsker å være mobil mens din bil er til reparasjon, ordner Mercedes-Benz erstatningsbil i reparasjonstiden, maksimalt tre virkedager, og dekker kostnadene. Dette skjer på vanlige markedsvilkår. Utgifter til driftsmidler og andre tilleggsytelser dekkes ikke. Type erstatningsbil som tilbys, er avhengig av tilgjengelighet. Ved ulykke/hærverk og små uhell gjelder ellers vanlige forsikringsstandarder. **
 • Grov uaktsomhet dekkes ikke.

Mobilo: Gyldighetsområde

Mercedes-Benz Mobilo gjelder i følgende europeiske land, men uansett hvor i Europa du befinner deg kan du ringe vår Servicetelefon S24h: (+47) 67 90 83 00.

Bemerk:

 • Mobilitetsytelser gjelder ikke for biler som er førstegangsregistrert utenfor Europa.
 • Gjelder ikke i oversjøiske departementer og territorier.
Albania Italia Polen
Andorra Kosovo Portugal
Belgia Kroatia Romania
Bosnia-Herzegovina Lettland Sverige
Bulgaria Liechtenstein Sveits
Danmark Litauen Serbia
Tyskland Luxemburg Slovakiske republikk
Estland Malta Slovenia
Finland Makedonia Spania
Frankrike Moldova Tsjekkiske republikk
Gibraltar Monaco Tyrkia
Hellas Montenegro Ukraina
Storbritannia Nederland Ungarn
Irland Norge Kypros (nord og sør)
Island Østerrike  

Anbefal denne siden