Perfekte rammebetingelser for fleksible bruksmuligheter

Spesialtransport krever spesialkjøretøyer. Derfor har Arocs inntil 250 tonn ikke bare en ekstra robust og bærekraftig grunnutrustning, men kan forberedes optimalt på dine oppgaver i tungtransport ved en rekke egenskaper.