Tekniske data

Antos – tekniske data

På dette området informerer vi om viktige tekniske detaljer vedrørende Antos – fra motorprogram til tankvarianter. De tekniske dataene er på de følgende sidene også tilgjengelige som PDF-fil i nedlastingsområdet.