Fordeler

Langsiktig kostnads-/nyttebalanse

  • De mest moderne motorteknologier med drivstoffbesparelser på opptil 4%
  • Kostnadsfordeler ved utprøvde storserieteknologier
  • Opprettholding av nyttelast til tross for implementering av Euro VI
  • Mindre følgekostnader for helse og miljø
  • Bransje- og bruksorientering
  • Lengre serviceintervaller, reduksjon av reparasjons- og vedlikeholdskostnader