Retningslinjer for påbyggere

Teknisk informasjon Mercedes-Benz grunnkjøretøyer

Daimler AG, som produsent av Mercedes-Benz kjøretøyer, gir deg som påbygger viktig teknisk informasjon om Mercedes-Benz grunnkjøretøyer med Retningslinjer for påbyggere, som ved produksjon for påbygging, innmontering og ombygning av Mercedes-Benz kjøretøyer, må tas hensyn til av påbygger. Du vil her også finne ytterligere instruksjoner og monteringsveiledninger for drosjer.

På påbyggerportalen finner du påbyggsretningslinjer for:

  • Lastbil
  • Varebil
  • Unimog
  • Buss
  • Taxi
  • Personbil