Rammer, aksler, påbyggingsdeler

Perfekte rammebetingelser for fleksible bruksmuligheter

Spesiell transport krever et spesialkjøretøy. Derfor har Actros inntil 250 tonn ikke bare en ekstra robust og bærekraftig grunnutrustning, men kan også forberedes optimalt på dine oppgaver i tungtransport gjennom en rekke egenskaper.