Omfattende løsninger for mer transporteffektivitet

For å oppnå ekstra lave totalkostnader og økende fortjeneste er det ikke lenger nok å ha økonomiske og driftssikre kjøretøy. Å komme trygt frem er også avgjørende for høy transporteffektivitet. Videre er det også nødvendig med service og tjenester som gjør kjøretøyet enda mer tilgjengelig. Fra første dag og i hele brukstiden.

Omfattende transporteffektivitet

For å drive en lastebil enda mer økonomisk kan man gjøre forskjellige ting. Blant annet bidrar Mercedes-Benz gjennom reduserte bilrelaterte kostnader som anskaffelse, forbruk, service og reparasjoner til å utnytte det enorme potensialet til din lastebil enda bedre: gjennom innovativ kjøretøyteknikk og tjenesteytelser perfekt tilpasset det individuelle behovet. Nedenfor får du en detaljert oversikt over hvilke virkemidler vi kan tilby i forbindelse med kjøretøyrelaterte kostnader, for å gjøre driftsøkonomien enda bedre. Men også når det gjelder bruksrelaterte kostnader kan du spare: Med MercedesServiceCard kan du blant annet spare tid og utgifter til bompenger. I tillegg støtter FleetBoard en optimalisert kjøretøyutnyttelse og bidrar til å senke personal- og administrasjonsutgiftene. La deg overbevise. 

Høy total lønnsomhet

Kombinasjonen av effektiv, pålitelig kjøretøyteknikk, ledende sikkerhetsteknologi og serviceytelser gjør at totalkostnadene kan reduseres og fortjenesten økes. For hver kjørte kilometer.