Retningslinjer for rednings- og bergingstjenester

Kunnskap som kan redde liv

Vårt overordnede mål er å bygge sikre biler. Men en viktig del av vårt arbeid er også å gi spesifikk informasjon til redningsarbeidere og bergingstjenesten.
Detaljert kunnskap om våre biler og deres sikkerhetssystemer hjelper redningstjenester til raskere å nå skadde og dermed redde liv. Når bergingstjenesten kommer til stedet, må en hver bevegelse være sikker.

Siden 1994 har det vært "Retningslinjer for rednings- og bergingstjenester" som informerer tydelig og grundig om kjøretøy- og sikkerhetsfunksjoner og spesifikke tilgangsmuligheter.