Landbruk

Når veien slutter, kan ikke transporten bare stoppe opp: Både bønder og entreprenører trenger på grunn av stadig økende kostnadspress og større områder, raske og effektive transportløsninger. Når det gjelder pendling mellom åker, vei og silo, tilbyr nye Unimog det største effektspekteret: Terrenggående og skånsom i feltet, rask og sikker på veien – og alt dette med stor nyttelast og høy trekkraft. Unimog oppfylles komplekse krav med forbedret effektivitet – som gir flere fordeler og lavere kostnader pr. kilometer. Investering som lønner seg.

MER INFORMASJON