Flyplass

Sikre start- og landingsbaner selv i det dårligste vær, er avgjørende for problemfri drift av en flyplass. Her yter Mercedes-Benz spesialkjøretøyer verdifulle tjenester, på alle kontinenter, året rundt. Fra rengjøring av trafikklederutstyr til feiing av adkomstveier og flyoppstillingsplasser. Fra klippingen mellom rullebanene til bruk som komplette flytraktorer. Fra rydding rundt start- og landingsbanelys til vintertjeneste med snøplog, snøfreser og strøere. Fra fylling av drivstoff på fly til flyplasscatering, eller utvikling av høyt trykk med et feieblåseanlegg, spesielt laget for bruk på flyplasser. Blåsedysen utvikler en lufthastighet på 500 km/t, og følgelig vil ikke et eneste snøfnugg bli liggende tilbake.

MER INFORMASJON