Brann og redning

Stadig oftere slår naturen lynraskt til. Jord- og leirras avskjærer hus og landsbyer fra omverdenen. Skogbranner truer byer og landsbyer. Flom herjer store områder. Når hvert sekund teller, stoler brannvesen, politi, teknisk ledelse, lokalsamfunn og hjelpeorganisasjoner over hele verden på Mercedes-Benz spesialkjøretøyer.

MER INFORMASJON