Robust, pålitelig og sikker – når det gjelder

Jordskjelv, flom, jordskred, brann: En krise kan raskt bli til en katastrofe. Men det kan ofte unngås når hjelpekreftene er optimalt utstyrt og er raskt på stedet. Selv i vanskelig tilgjengelige områder. Med nye Mercedes-Benz Unimog.

Maksimale terrengegenskaper, robust teknologi og stor fleksibilitet i bruk kjennetegner den nye kjøretøygenerasjonen. Ingen andre kjøretøyer tilbyr et tilsvarende ytelsespotensiale under de tøffeste forhold: Som transportkjøretøy for mannskaper, materialer, verktøy og utstyr. Og på stedet som brann-, rydnings- eller bergingskjøretøy.

MER INFORMASJON