2-veis – på vei og skinner

På vei og skinner

Først rangering av tunge tilhengere, deretter ned fra skinnene og raskeste vei til neste oppgave på skinner. Dette er det kun en som kan gjøre – 2-veis Unimog fra Mercedes-Benz.

Det er et tog bak: Med 2-veis Unimog har du et fullverdig rangeringskjøretøy. Perfekt tilpasset for tilhengerkapasitet opptil 1.000 tonn. Med overlegen arbeids- og kjørekomfort. Og den er 60 prosent rimeligere i innkjøp enn et skiftelokomotiv. Også når det gjelder vedlikehold lønner 2-veis Unimog seg best. Fordi du i forhold til et skiftelokomotiv ikke bare sparer drivstoff og andre driftsmidler, men du sparer også penger på vedlikehold, service og mellom- og hovedinspeksjoner. I tillegg forkortes tiden for til- og frakjøring og trassékostnadene reduseres: Du kjører bare rett og slett på veien til neste arbeidssted og kjører opp på skinnene der ved hjelp av en løfte- og dreieinnretning i løpet av et par minutter. Alt du trenger er et flatt skinneområde på ca 5 meter.

Som profesjonell redskapsbærer kan 2-veis Unimog også brukes til forskjellige oppgaver i området rundt jernbaneinfrastrukturen. Alt fra kutting av lysprofiler til skinnerengjøring, fra vedlikehold av luftledninger til å rydde snø på skinnene. Eller man kan utføre arbeidsoppgaver bort fra skinnene, for eksempel vintervedlikehold på verkstedområdene, med Unimog.

MER INFORMASJON