Alt du trenger å vite i detalj

Brosjyre Sprinter Personbil/Flerbruksbil

All informasjon på dette nettstedet er å betrakte som omtrentlige. Det tas forbehold om endringer i design og leveranse, endringer i nye bilers kjøpsbetingelser samt prisendringer.

Bildene kan vise tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i standardutstyret.

Sprinter

Personbil

Produktinformasjon

Tekniske data og utstyr

Kjøpsinformasjon