Søk

Mercedes-Benz MobiloVan

Din mobilitet er vår jobb

Mercedes-Benz Service24h og MobiloVan

[1] Gjelder kun biler med førstegangsregistrering etter 01.10.2012.

[2] Ved regelmessig service på et autorisert Mercedes-Benz verksted.

[3] Ved reparasjoner som varer lenger enn to timer, i løpet av de to første årene etter førstegangregistrering av bilen.