Standard- og tilleggsutstyr

Standardutstyr (et utvalg)

I tillegg er noe av tilleggsutstyret standard i Norge. Dette er merket i oversikten "Tilleggsutstyr".

[1] Standard ved 140 kW motor.

Vito

Varebil

Produktfordeler

Tekniske data og utstyr

Kjøpsinformasjon