Søk

En oversikt over dine fordeler

Med de telematikkbaserte internetttjenestene fra FleetBoard, kan kjøretøyparkeiere øke lønnsomheten til varebilflåten sin. Fordelene med FleetBoard er åpenbare:

  • Reduksjon av drivstofforbruk, slitasje og CO2-utslipp med 10% og mer
  • Posisjonering og kommunikasjon med førerne i sanntid
  • Fjernavlesning og arkivering av sjåførkort og masselagringsdata direkte i varebilen
  • Nøyaktig kontroll av ordre