Oversikt over mobilitetsytelsene

Oversikt over mobilitetsytelsene

  • Teknikers kjøring til og fra: Kostnadene ved kjøring til skadestedet dekkes.

  • Hjelp på stedet: Småreparasjoner utføres umiddelbart.

  • Tauing/transport: Til nærmeste Mercedes-Benz servicepartner/forhandler.

  • Taxi, kjøretjeneste og kollektivtransport: Som kortsiktig løsning for din mobilitet.

  • Bringetjeneste for bil: Til deg innenfor en radius på 50 km.

  • Erstatningsbil: Så lenge reparasjonen varer, inntil 3 virkedager.

  • Fly/tog: Gratis reise videre for alle medreisende.

  • Hotell: Overnatting for deg og alle medreisende, inntil 3 virkedager.

  • Kjøretøyretur: Til Mercedes-Benz servicepartner/forhandler på ditt hjemsted.

  • Organisatorisk hjelp: For eksempel ved juridiske spørsmål eller språkproblemer i utlandet.

Ved et ikke planlagt opphold sørger Mercedes-Benz Mobilo for at du raskt kommer deg videre.
Filmen viser Mercedes-Benz 24 timers veihjelp
Se igjen