Oversikt over mobilitetsytelsene

Oversikt over mobilitetsytelsene

  • Reise tur/retur for tekniker: Kostnad ved kjøring til skadestedet dekkes.

  • Hjelp på stedet: Småreparasjoner utføres der og da.

  • Tauing: Til nærmeste Mercedes-Benz forhandler.

  • Taxi, kjøreservice og kollektivtransport: Som kortsiktig mobilitetsløsning for deg.

  • Billeveringstjeneste: Til deg innenfor en avstand på 50 km.

  • Erstatningsbil: Så lenge reparasjonen varer, inntil tre virkedager.

  • Fly/tog/buss: Reise tur/retur for alle medreisende inntil 400€ per person inkl. mva.

  • Hotell: Overnatting for deg og alle medreisende, inntil tre virkedager.

  • Kjøretøyretur: Til Mercedes-Benz forhandler på ditt hjemsted.

  • Organisatorisk hjelp: For eksempel ved juridiske spørsmål eller ved språkproblemer i utlandet.

Ved et ikke planlagt opphold sørger Mercedes-Benz Mobilo for at du raskt kan fortsette reisen.
Das gewünschte Video ist momentan leider nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Se igjen